راهنمای ایجاد ایمیل دانشگاهی
راهنمای ایجاد ایمیل دانشگاهی
ثبت نام الکترونیکی ایمیل دانشگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 ٠٩:٤٦ - 1397/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
برقراری سامانه ایمیل دانشگاه
رفع اشکالات سامانه ایمیل دانشگاه
رفع اشکالات سامانه ایمیل دانشگاه
 ١٤:٠٠ - 1397/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
ثبت نام اینترتنی
ثبت نام اینترتنی ایمیل برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 96 , 95 , 94
ثبت نام اینترتنی ایمیل برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 96 , 95 , 94
 ٠٩:٣٧ - 1396/08/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
پیرو اطلاعیه کار دانشجویی در مرکز فناوری اطلاعات
پیرو اطلاعیه کار دانشجویی در مرکز فناوری اطلاعات
پیرو اطلاعیه کار دانشجویی در مرکز فناوری اطلاعات
 ٠٩:٥٥ - 1396/07/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
درخواست کار دانشجویی از مرکز فناوری اطلاعات
درخواست کار دانشجویی از مرکز فناوری اطلاعات
همکاری با مرکز انفورماتیک
 ١٠:٢٤ - 1396/06/22 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>