دانشگاه مازندران
راه اندازی مرکز خدمات پردازش سریع
راه اندازی مرکز خدمات پردازش سریع
 ١٢:٠٤ - 1396/03/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
هفت سین مرکز فناوری اطلاعات
هفت سین مرکز فناوری اطلاعات
 ١٢:١٧ - 1395/12/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
سال نو مبارک
سال نو مبارک
 ١١:٢٦ - 1395/12/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
هشتمین نشست مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه ها و مراکز پارک های علم و فناوری منطقه 2
هشتمین نشست مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه ها و مراکز پارک های علم و فناوری منطقه 2
هشتمین نشست
 ٠٩:٠٤ - 1395/12/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه مازندران خبر داد
برگزاری جلسات آموزشی کاربران زیرسایت ها و تحویل اطلاعات کاربری
برگزاری جلسات آموزشی کاربران زیرسایت ها و تحویل اطلاعات کاربری
 ٠٩:٥٤ - 1395/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>