برای نخستین بار دانشگاه مازندران در میان هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت

Slide thumbnail
آخرین خبر ها
دانشگاه مازندران در حوزه مهندسی و فنـاوری در رده‌بندی 400ـ301 و در حوزه علوم فیزیکی در رده 800-601 دانشگاه های جهان
1397/09/11

دانشگاه مازندران در حوزه مهندسی و فنـاوری در رده‌بندی 400ـ301 و در حوزه علوم فیزیکی در رده 800-601 دانشگاه های جهان