1. ›بروز رسانی پورتال دانشگاه مازندران
  2. ›بروز رسانی وب سایت معاونت پژوهشی
  3. ›نگهداری از سرویس های زیرساختی دانشگاه: Mail server, DNS server, DHCP server, Accounting, Cache server, Antivirus,
  4. ›پشتیبانی از سامانه مدیریت نشریات علمی
  5. ›نظارت بر کارایی شبکه دانشگاه
  6. ›نظارت و پشتیبانی سرور های دانشگاه
  7. ›پشتبان گیری از داده های سرویس های تحت نظارت مرکز فناوری اطلاعات
  8. ›پیاده سازی و پیکربندی قوانین امنیت داده ها بر روی سرویس های تحت نظارت مرکز فناوری اطلاعات
  9. ›تعمیر و نگهداری رایانه های موجود در دانشگاه