• راه اندازی و توسعه سرورهای مجازی
 • ›تهیه و راه اندازی دیواره آتش در مرکز فناوری اطلاعات
 • ›طراحی وب سایت مشخصات و سوابق پژوهشی اساتید دانشگاه
 • ›دبیری مراکز فناوری اطلاعات منطقه 2 دانشگاه  ها و مراکز آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • ›راه اندازی سامانه پیام کوتاه
 • ›افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه از 22 مگابیت بر ثانیه به 56 مگابیت بر ثانیه
 • ›اجرا، طراحی و پیاده سازی شبکه فیبر نوری ،سیمی و بی سیم دانشکده فنی و مهندسی ، علوم دریایی، تربیت بدنی
 • ›توسعه شبکه بیسیم در خوابگاه خواهران و برادران
 • ›ایجاد پوشش شبکه بیسیم در دانشکده علوم پایه و دانشکده الهیات
 • ›پیاده سازی اتوماسیون اداری سامانه سادا وزارت عتف در دانشگاه مازندران
 • ›طراحی و اجرای شبکه اینترنت در سایت جدید خوابگاه برادران
 •  توسعه و اجرای شبکه در ساختمان مدیریت آموزش (کتابخانه مرکزی)
 • ›طراحی و استاندارد سازی مرکز داده‌ها (دیتاسنتر)، طراحی و نصب تابلو برق دیتاسنتر
 • › طراحی و اجرای لینک شبکه بی­سیم و پوشش اینترنت بیسیم خوابگاه دانشجویی رضوان  (بلوار شریفی)
 • › طراحی شبکه جهت انجمن‌های دانشجویی و کانون‌های علمی (معاونت فرهنگی)
 • › نگهداری و نظارت بر عملکرد و سرویس‌های اینترنتی و اتوماسیون شبکه
 • ›اختصاص وب سایت به مرکز رشد، مرکز کار آفرینی ، مدریت مالی ، دانشکده های: الهیات ، تربیت بدنی ، حقوق ، دامپزشکی ، شیمی ، اقتصاد ، علوم انسانی ، علوم پایه ، علوم دریایی ، علوم ریاضی ، فنی و مهندسی ، معاونت ها : آموزشی ، دانشجویی ، اداری و توسعه وپشتیبانی
 • ›تهیه و اسمبل  نمودن 172 کامپیوتر، تعمیر 610 کامپیوتر به صورت فیزیکی ، تقریبا 2000 از راه دور